DERNEĞİMİZE ÜYELİK

TRAC Ana Tüzüğüne göre Türk vatandaşı olan, fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Buna göre gerekli şartlar şunlardır:

  1. T.C. Kanunlarından herhangi birinde derneğe üye olması kısıtlanmamış olmak.
  2. Lisansı radyo amatörü olmak, SWL amatörü olmak veya Radyo Amatörlüğü’ne gönül vermiş olmak.
  3. Ağır bir suçtan sabıkalı olmamak.
  4. Tüzükte belirtilen aidatı ödemeyi taahhüt etmek.

Bu şartları taşıyan ve üye olmak isteyen kişilerin dernek merkezinden temin edecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formu ile birlikte aşağıda yazılı diğer evrakları da dernek merkezine teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuru için Gerekli Evraklar :

1.      Başvuru Formu (Dernek Merkezinden ya da internet sitemizden temin edebilirsiniz. Ancak internet sitemizden başvuru formunu alabilmek için sitemize üye olmanız gerekmektedir. Sitemize üye iseniz başvuru formunu alabilmek için tıklayınız.  )

2.      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.      Lisanslı Amatör ise Amatör Telsizcilik Belgesi fotokopisi

4.      2 adet fotoğraf

5.      Üyelik Aidatı ( 2016 yılı için 25,00 TL)

Tüm evraklarınız teslim edildikten sonra başvurunuz yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek ve başvurunuz kabul edilebilir bulunursa dernek merkezinde 15 gün süre ile askıya çıkarılacaktır. Askı süresi sonunda herhangi bir itiraz gelmemesi halinde yönetim kurulu kararı ile üyeliğiniz başlatılacaktır.

Derneğimize üye olmak için Lisanlı Radyo Amatörü olmak şart olmayıp, Radyo Amatörlüğü’ne gönül vermiş olmak yeterlidir.