DERNEĞİMİZ

Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti 1962 yılında kurulmuştur.3222 sayılı Telsiz Yasası döneminde Amatör Telsizciliği tanıtmak ve Elektroniğin gelişmesi için kitap ile dergiler yayımlamış, yasa değişikliği yapılarak amatör telsizciliğin serbest bırakılması için girişimlerde bulunmuştur.

2813 sayılı Telsiz Kanununun çıkarılmasından sonra Amatör Telsizciliğin kamu hizmeti niteliğindeki boyutlarına ülkemizde yaşam kazandırmış ve bunun sonucu olarak 22 Haziran 1991 gün ve 20909 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERDEN SAYILMIŞTIR.

T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü , Türkiye Kızılay Derneği, Sağlık Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü,bazı üniversiteler, ve bazı Büyükşehir Belediyelerinin İtfaiye ile Sağlık Daire Başkanlıkları ile işbirliği protokolleri yapmıştır. TRAC, bazı İllerin Haberleşme Hizmet Gruplarının üyesi ve İl Afet Yönetim Merkezlerinin operatif unsurudur.

1995 yılında IARU’ya tekrar üye olarak ülkemizin bu uluslararası temsilini üstlenmiştir.

Ülkemizde afetler konusunda kamu ile kurumsal işbirliği yapan ilk gönüllü kuruluştur.

Derneğimizin Samsun Şubesi ise 1994 yılından beri Samsun ilinde faaliyet göstermektedir.