Nasıl Amatör Telsizci Olunur?

belge

Amatör telsizci olmak için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) yılda iki kez yaptığı Amatör Telsizcilik Sınavına girmek gerekmektedir. Sınavlar her yıl Mayıs ve Kasım aylarında KEGM tarafından belirlenen eğitim kurumlarınca yapılmaktadır. Bu tarihleri değiştirmek KEGM’nün yetkisindedir. Amatör Telsizcilik Sınavının yer ve zamanı sınav tarihinden en az 30 gün önce KEGM’nün internet sayfasından duyurulmaktadır.

Amatör telsizcilik sınavı için başvuruda bulunacakların on iki yaşından büyük ve temyiz kudretine sahip olması zorunludur.

Sınav giriş ücretini yatıranlar amatör telsizcilik sınav başvurularını KEGM web sayfasından elektronik ortamda yapabilecekleri gibi web sayfasından edinebilecekleri başvuru formlarını doldurarak şahsen veya posta yoluyla yapabilir.

Sınav giriş ücretinde Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci ve engelliler için %50’ye kadar indirim yapılabilir. Şehit eş ve çocukları ile gazi, eş ve çocukları sınav ücretinden muaftır.

Başvuruların değerlendirilmesi neticesinde sınava girme hakkı kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir ve sınava girme hakkı kazanan adayların listesi KEGM web sayfasında ilan edilir. Kabul edilmeyen başvurular gerekçeleri ile müracaatçılara bildirilir.

Amatör Telsizciler belge sınıfına göre A, B ve C sınıfı olarak üçe ayrılır. Bu yüzden sınav için A/B sınıfı ya da C sınıfı belge olmak üzere 2 başvuru şekli vardır. A/B sınıfı için başvuru yapıp sınavdan 75 puan alanlar A sınıfı, 60-74 arası puan alanlar B sınıfı amatör telsizcilik belgesi almaya hak kazanırlar. C sınıfının sınavı ayrı yapılır. C sınıfı için başvuran adayların C sınıfı için yapılan sınavdan en az 60 puan alması gerekmektedir. 

Sınav çoktan seçmeli elli sorudan oluşur ve tek oturumda yapılır.

Haberleşme, elektrik, elektronik ve fizik dallarından birinde en az lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olan adaylar, teknik konulardan sınava tabi tutulmazlar.