Dünyada Radyo Amatörlüğü

Radyo Amatörlüğü 1901 yılında Marconi' nin mors kodu ile S harfini göndermesiyle başlamıştır.1914 yılında ise yüzlerce deneme alıcı vericisinin imalini yapıp kullananlar esas anlamda Radyo Amatörlüğünü başlattılar. Şu anda dünyada iki milyon civarında radyo amatörü bulunmaktadır. Bunların yarısına yakını Amerika Birleşik Devletlerindedir.Şu anda Dünya üzerinde yalnız Kuzey Kore'de radyo amatörlüğü serbest değildir. Radyo Amatörlerinin yaş ortalamaları 30 ila 40 arasındadır. ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği) Radyo Amatörlüğünü 1927 yılında tanımış ve frekans bantları tahsis etmiştir. IARU (Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği) isimli kuruluş da daimi ITU üyesidir.