AMATÖR TELSİZCİLİK NEDİR?


Amatör telsizcilik, bir diğer adıyla Radyo Amatörlüğü; radyo tekniğiyle yalnızca kişisel amaçla ve parasal ilgi duymaksızın ilgilenen amatörler tarafından yürütülen, bir dahili haberleşme, teknik araştırma ve kendini yetiştirme servisidir.

 


     RADYO AMATÖRÜ;

  • Sürekli haberleşme ve elektronik alanında kendini yetiştirir.
  • Radyo Amatörlüğünün gelişmesi için çalışır.
  • Telsiz istasyonu kurar.
  • Telsiz istasyonu vasıtasıyla ülkesini tanıtır.
  • Acil hal ve afetler ile olağanüstü durumlarda bu birikimlerini ve telsiz istasyonunu Sivil Savunmanın hizmetine sunar.
  • Normal zamanda acil hal haberleşmesini sağlayacak sistemleri geliştirir, şebekeler kurar ve bu şebekeleri çalışır halde tutar.
  • Herbiri acil hal haberleşmesine hazırlık amacını güden yarışmalar düzenler ve bu yarışmalara  katılır.